יהודה גדרות עברית
Security Fences
Public institutions
Decorative / Ornamental
Traffic guardrails
Sport Grounds
Mobile fences
Gates
Installation
Designated fences
Other products
Contact us:
Name:
Phone Number:
Email Address:

Yehuda Fences (YFENCE) changed its location from Ashdod to Bet Shemesh (next to our plant Barzelan).

Our new address:
6  HAYETZIRA STREET, WEST INDUSTRIAL AREA, BET SHEMESH, 99100 ISRAEL Tel: 6  HAYETZIRA STREET, WEST INDUSTRIAL AREA, BET SHEMESH, 99100 ISRAEL , Tel: +972-2-9993322 

 

 

Yehuda Fences LTD. HAYETZIRA STREET WEST INDUSTRIAL AREA  BET SHEMESH 99100 ISRAEL |  Tel: +972-2-9993322 |  www.yfence.co.il info@yfence.co.il 

גדר ניידת גבוהה - לחסימה זמנית באירועים ואתרי בנייה 

 

 MF2